Dalszövegek fordítása - gyors és egyszerű!

  • Homepage
  • >
  • E
  • >
  • eddy antonini – the crypt of montmartre

eddy antonini – the crypt of montmartre

Dalszöveg és fordítás: eddy antonini - the crypt of montmartre Az alábbiakban egymás mellett láthatod a dalszöveget és a fordítást. Oldalunkon még több dalszöveg és fordítás ettől az előadótól: eddy antonini Nézd meg az archívumot és a többi dalszöveget is. Kattints eddy antonini] előadó nevének e kezdőbetűjére és keress még több dalt tőle: eddy antonini. Az archívumban olyan dalokat találsz, mint a/az the crypt of montmartre.

EREDETI

[The valley]
[Musica: Eddy Antonini e Roberto Potenti]
[Testi: Giovanni De Giorgi]
Once upon a time in a distant, peaceful valley there was a village
in which people lived in love and friendship together.
No one had toplain about anything.
Men loved their women, and children were grown with the sweetest loving cares.
One day, a foreign man came on the town.
He was a friar. And really, a weird kind of one.
He didn't talk to anyone, till he reached the town square,
where he called all the people, telling he had something to say.
"Listen to me! This valley looks like Heaven, but, believe me,
soon the angels will be turned into demons.
I'm warning you! Take care of your children,
take care them far from this valley until they grow.
Otherwise this Heaven will be Hell!"
People didn't believe the prophecy, they just thought the friar must be crazy,
and didn't listen any further, while he kept on repeating
there was a curse hanging over their heads
and that they should mind their children.
Across that night, all the children vanished.
No traces could be found. No clues. No children.
They accused the friar, and took him to the shaman,
where he explained the curse had be real and told them what to do.
Only gnomes could bring the children back.
So they had to create their gnomes.
The only way to do that was to catch a child's dream.
People brought the few remaining children to the wood,
where the friar put them to sleep and entered their dreams.
There he found the gnomes, and told them they had toe out
and find the other children.
Gnomes followed the vanished children's dreams
and finally found them and brought them back from an evil nightmare
created by a witch who burnt to Hell, won by dreams.
Since that day children have been the most precious thing of the valley,
and gnomes always kept on guarding over their dreams.
[The crypt]
[Musica: Eddy Antonini e Roberto Potenti]
[Testi: Eddy Antonini]
Thunders,
the great sound of thunder
can bring me back again.
Lightnings,
the colours of lightning
can drive our soul insane.
Music,
the spirit of music
e from a gate of world.
Mystery,
we are caught by the mystery
until the next day is born.
Come in this temple of fear
I'm trying to save your life.
Walk on the line made of tears
'cause I'll be black and white.
Don't be afraid, child...
just give me one more time.
Fire,
the warm of the fire
will burn the memories.
Stormwind,
we are lost in the stormwind
they are really on their knees.
Spirits,
that shine in their limits
quickly fade away.
Monsters,
fight against the monsters
before it will be too late.
Come in this temple of fear
I'm trying to save your life.
Walk on the line made of tears
'cause I'll be black and white.
Don't be afraid, child...
just give me one more time.
The Crypt of Montmartre is fading away
the secret of Christ will die with our pray
the poisoned tears will run through my veins
please save from the dark the Crypt of Montmartre.
The Crypt of Montmartre will burn with our pray
and the time will sign the end of your days
the legend of Devil will possess your heart
please bring out the Princess from the Crypt of Montmartre.
I'm trying to save us
time hase
but we really seem to find the way.
No one can save us
time hase
we are really going to find this way.
The Crypt of Montmartre is fading away
the secret of Christ will die with our pray
the poisoned tears will run through my veins
please save from the dark the Crypt of Montmartre.
The Crypt of Montmartre will burn with our pray
and the time will sign the end of your days
the legend of Devil will possess your heart
please bring out the Princess from the Crypt of Montmartre.
The Crypt of Montmartre is fading away
e and save the Princess and the human race
please follow the traces, escape from the dark.
Mankind can survive in the Crypt of Montmartre.

FORDÍTÁS

[A völgy]
[Musica: Eddy Antonini és Roberto Potenti]
[Testi: Giovanni De Giorgi]
Egyszer régen egy távoli, békés völgyben volt egy falu
amelyben az emberek együtt éltek szerelemben és barátságban.
Senkinek semmit sem kellett magyaráznia.
A férfiak imádták nőiket, és a gyerekeket a legédesebb szerető gondozásokkal tenyésztették.
Egy nap idegen ember jött a városba.
Fiarány volt. És valóban egy furcsa fajta.
Senkivel sem beszélt, amíg el nem érte a városi teret,
ahol felhívta az összes embert, mondván, hogy van mit mondani.
"Hallgass rám! Ez a völgy úgy néz ki, mint a Mennyország, de hidd el,
hamarosan az angyalok démonokká alakulnak.
Figyelmeztetlek! Vigyázzon gyermekeire,
vigyázzon őket távol a völgytől, amíg nőnek.
Egyébként ez a menny lesz pokol! "
Az emberek nem hitték a próféciát, csak azt hitték, hogy a testvérnek őrültnek kell lennie,
és nem hallgatta tovább, miközben folytatta az ismétlést
átok lógott a fejeik felett
és hogy figyeljenek a gyermekeikre.
Aznap este minden gyermek eltűnt.
Nem található nyom. Nincs nyom. Nincsenek gyerekek.
Megvádolták a testvért és elvitték a sámánhoz,
ahol elmagyarázta, hogy az átok valós voltak, és elmondta nekik, mit kell tenni.
Csak törpék hozhatják vissza a gyerekeket.
Tehát nekik el kellett készíteniük a törpeiket.
Ennek egyetlen módja az volt, hogy elkapja a gyermek álmát.
Az emberek elhozták a maradék néhány gyermeket a fához,
ahol a testvér aludt és belépett az álmaikba.
Ott találta a törpéket, és elmondta nekik, hogy kitéptek
és keresse meg a többi gyermeket.
A törpék követték a gyermekek eltűnt álmait
és végül megtalálta és visszahozta őket egy gonosz rémálomtól
készítette egy boszorkány, aki a pokolba égett, álmokkal nyert.
Azóta a gyerekek voltak a völgy legértékesebb dolgai,
és a törpék mindig őrizték álmaikat.
[A kripta]
[Musica: Eddy Antonini és Roberto Potenti]
[Testi: Eddy Antonini]
Thunders,
a mennydörgés hangja
visszahozhat.
villámlás
a villám színei
őrültséggel mozgathatja a lelkünket.
Zene,
a zene szelleme
e a világ kapujából.
Rejtély,
minket elrejt a rejtély
amíg a következő nap meg nem születik.
Gyere ebbe a félelem templomába
Megpróbálom megmenteni az életed.
Séta a könnyekből készült vonalon
mert fekete-fehér leszek.
Ne félj, gyermek ...
csak adj még egyszer.
Tűz,
a meleg tűz
elégetni az emlékeket.
Stormwind
eltévedtünk a vihar szélében
tényleg térdre vannak.
Szellemek,
amelyek megvilágítják a határaikat
gyorsan elhalványul.
Monsters,
harc a szörnyek ellen
mielőtt késő lesz.
Gyere ebbe a félelem templomába
Megpróbálom megmenteni az életed.
Séta a könnyekből készült vonalon
mert fekete-fehér leszek.
Ne félj, gyermek ...
csak adj még egyszer.
A Montmartre-kripta elhalványul
Krisztus titka imádkozással hal meg
a mérgezett könnyek átfolynak az erekben
kérlek, mentsd el a sötétből a Montmartre-kriptet.
A Montmartre kripta meggyullad az imádkozással
és az idő aláírja napjainak végét
az Ördög legendája fogja viselni a szíved
kérlek, vedd ki a hercegnőt a Montmartre-kriptusból.
Megpróbálunk megmenteni minket
idő hase
de valóban úgy tűnik, megtaláljuk az utat.
Senki sem képes megmenteni minket
idő hase
valóban megtaláljuk ezt az utat.
A Montmartre-kripta elhalványul
Krisztus titka imádkozással hal meg
a mérgezett könnyek átfolynak az erekben
kérlek, mentsd el a sötétből a Montmartre-kriptet.
A Montmartre kripta meggyullad az imádkozással
és az idő aláírja napjainak végét
az Ördög legendája fogja viselni a szíved
kérlek, vedd ki a hercegnőt a Montmartre-kriptusból.
A Montmartre-kripta elhalványul
és mentse meg a hercegnőt és az emberiséget
kérjük, kövesse a nyomokat, meneküljön a sötétből.
Az emberiség túlélheti a Montmartre-kriptet.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *