Dalszövegek fordítása - gyors és egyszerű!

divina enema – sphinx

Dalszöveg és fordítás: divina enema - sphinx Az alábbiakban egymás mellett láthatod a dalszöveget és a fordítást. Oldalunkon még több dalszöveg és fordítás ettől az előadótól: divina enema Nézd meg az archívumot és a többi dalszöveget is. Kattints divina enema] előadó nevének d kezdőbetűjére és keress még több dalt tőle: divina enema. Az archívumban olyan dalokat találsz, mint a/az sphinx.

EREDETI

(In the first chamber was a Dragon-Man, clearing
away the rubbish from a cave's mouth; within a
number of Dragons were hollowing the cave. In
the second chamber was a Viper folding round
the rock and the cave, and others adoring it
with gold, silver and precious stones. In the
third chamber was an Eagle with wings and
feathers of air: he caused the inside of the
cave to be infinite. Around were numbers of
Eagle-like men who built palaces in the immense
cliffs. In the fourth chamber were Lions of
flaming fire, raging around and melting the
metals into living fluids)
As thus that creature had been hidden
Between the stone-cold walls of kloof
And nane se dare to look for this ae -
I'm looking forward the next ae
There are a lot of dark dimensions,
The ninefold darkness hath nae borders
And its abode is sae self-closed as
Everything beth this ae.
Those beings stay forever countless.
What kind of them I'd like to show thee?
And lo, this ae's the most important.
Therefore sae little dost thou see
As anyone doth... I'd like to ask thee
What kind of them - I mean that being
Hath four the pillars in the Morning
And two of them - I mean the pillars -
Se be despised by Day and then -
It wilt be taken by the Even
Wha giveth to it the other ae.
Wi' four or two or three it liveth...
What hae I thought to be?
Why wert thou so dear?
You've just erupted as a... curse -
Your mystic name's Nehemiah!
I
DO
NOT
Believe in hell
As it has been seen by people
Things are really very differ
I do not believe in hell
Devil doth exist and dwell
In your fears, deep into night
As his living was described
I could not evoke its prose 'cause
I could not believe his bride.
By no means I do believe the devil is here
D-d-d-d-devil is here
D-d-d-d-devil is near
Much nearer than thou canst imagine thyself my dear
M-m-m-my mortal friend
W-w-w-when thou see thine end
Thou wilt also see what wad have been enshrouded on thy bed...
I am a sphinx!
Eternal light inside the dead of night
I am a sphinx
Behind thy stupid mind
Behind thy sight,
'Tis cataract of
My chants in sonorous archangelical tongue
Sweep thee awa' wi' howl
Thus I am to keep thee for aye in awe
I am a sphinx... aloof wi' thee
I wad not like to be the guide of thine anon and for all time!
Since ye could no longer be alone -
It won't be left undone henceforth.
Why were flowers for Margaux
Not sent for? Sae she hath gone
Shadow fell upon her eyne
Doth she sleep or hath she died?
Winds ye scratch her coffin now
Make it fly, make it fall down:
May she roll onto her way
Sweeping dust and getting grey
May her lash rise suddenly
May she watch what she should be
May she gae frae her ash-bin
Having stared at the welkin
She doth wear much larger size
Of the corpses for disguise
She se fly frae dress like that
She se fall and blow awa'
May she graze amid the trees
Wi' inherited greediness
May the rope be wanton's tie
'Tis not hard for risen ae.
Hast thou e'er looked through the mirror?
Hast thou ne'er tried to see her?
Hast thou e'er seen as a suit
Her verisimilitude!
"Ye cannot stay the way ye used to be
Ye cannot stay the way ye are
This ae hath kept you trembling, hasn't he?
Hath kept you kneeling to your God."
Wert thou ne'er being seduced
By suspicions when they came wi' night to thee?
To thee who swarmest up to be
The crown of all the wights?
"I ran to gorgon like you.
I wish I hadn't sped to you
Suddenly I came -
I wished I'd nevere to gloomy lair"
My curse is my pride is to devour devil's brew
I am feeling abhorrence but speaking to you
As your fiend he does lurk at the most hidden glade
Of your mind - I'll be able to show you your fate
'Tis so hard to believe - you have not understood
Can you see? -
"No, I can't but I wish I could...
If it were so easy I would really drain
The soil o' my tomb..."
And escape far away!
Have you not vivified your religion and kneeled
To the power of GOD?
"Did you not ask me
If it made me be scared..."
If it makes you believe
You will never visit the gorgon like me!
Do you feel like flying - and so shall we fly!
You tear me asunder and lo - so do I!
You'll get your wight torn by the celestial wise
Amongst howling skies fall adown anywise!
Why is being cold in here?
The answers were sent for.
Kloof hath begotten thousands riddles since chaos...
(For aught I know)
Am I those wha ye have not as yet seen before?
And ye are pale reflections
So looking glass am I
Asquint ye stare though my surface
And ask 'self: Wha am I
My voice is only icy wind
Upon thy lips - 'tis dirge of thine
Voracious stranger!
Anyhow
Se thou have seen what I hae seen?

FORDÍTÁS

(Az első kamrában Sárkány-ember volt, tisztás
távolítsa el a szemét a barlang szájából; belül egy
Számos sárkány ütötte a barlangot. Ban ben
a második kamra egy Viper összecsukható kör volt
a szikla és a barlang, és mások imádják
arany, ezüst és drágakövekkel. Ban,-ben
A harmadik kamra egy szárnyas sas volt és
levegő toll: ő okozta a
hogy a barlang végtelen legyen. Körülbelül számos volt
Sasszerű férfiak, akik palotákat építettek a hatalmas épületben
sziklák. A negyedik kamrában a
lángoló tűz, tomboló körül, és megolvad a
fémek élő folyadékokba)
Mivel így ezt a lényt elrejtették
A kloof kőhideg falai között
És nane se merte ezt megkeresni -
Alig várom a következő napot
Sok sötét dimenzió van,
A kilencszeres sötétségnek nincs határa
És székhelye önmagában zárt, mint
Minden itt van.
Ezek a lények örökké számtalan maradnak.
Melyeket szeretném mutatni neked?
És í, ez a legfontosabb.
Ezért mondj kicsit, amit látsz
Amint bárki megteszi ... szeretném kérdezni tőled
Milyenek - úgy értem, hogy létezem
Négy oszlopra volt reggel
És ketten - az oszlopokra gondolok
Napot megvetik, aztán -
A páros veszi el
Mi ad a másiknak.
Négy, kettő vagy három él ...
Milyennek gondoltam?
Miért voltál ilyen kedves?
Éppen egy átok -
A misztikus neved Nehemiah!
én
DO
NEM
Higgy a pokolban
Amint azt az emberek látják
A dolgok valóban nagyon különböznek egymástól
Nem hiszek a pokolban
Az ördög létezik és lakozik
A félelemben, mélyen az éjszakába
Amint leírták életét
Nem tudtam kiváltani a próza okát
Nem tudtam elhinni a menyasszonyát.
Semmi esetre sem hiszem, hogy itt van az ördög
Itt van D-d-d-d-ördög
D-d-d-d-ördög közel van
Sokkal közelebb, mint te el tudod képzelni magad, kedvesem
M-m-m-halandó barátom
W-w-w-amikor látod a véged
Azt is látni fogja, hogy milyen vakondot raboltak az ágyadon ...
Szfinx vagyok!
Örök fény az éjszaka halottjában
Szfinx vagyok
A hülye elméd mögött
A látásod mögött,
"A szürkehályog
Énekeim hangszeres arkangyeli nyelven
Söpörj téged, amíg üvölt
Ezért félelmetesnek kell tartanom téged
Szfinx vagyok ... távol van veled
Nem szeretném, ha a te anonod vezetõje lenne és minden alkalommal!
Mivel már nem lehetett volna egyedül lenni -
A továbbiakban nem fogják elhagyni.
Miért voltak virágok Margauxnak?
Nem küldték? Sae elment
Shadow a szemére esett
Alszik, vagy meghalt?
A szelek most megkarcolják a koporsóját
Hagyja repülni, leesni:
Guruljon rá
Söpörni a port, és elszürkülni
Hirtelen emelkedjen fel a szempilla
Megnézheti, milyennek kell lennie
Megragadhatja a hamutartóját
Miután a szemétre meredt
Sokkal nagyobb méretet visel
A holttestek álruhában
Így légyvörös ruha
Ő esik, és felrobbant.
Lehet legelni a fák közepette
Örökült kapzsiság
Lehet, hogy a kötél vágyakozó döntetlen
- A feltámadáshoz nem nehéz.
Vajon átnézett a tükörbe?
Megpróbáltál még látni?
Úgy látta, mint öltönyt
Az ő valóságossága!
"Nem maradhat olyan, mint régen
Nem maradhat olyan, mint amilyen vagy
Ez ae remegett téged, ugye?
Tartotta téged az Isteneddel térdelve. "
Nem kellett volna csábítani
Gyanúskodva, mikor jöttek éjjel hozzád?
Neked, aki legmerültebb lenni
Az összes sereg korona?
"Gorgonhoz futottam, mint te.
Bárcsak nem szidtam veled
Hirtelen jöttem -
Azt szerettem volna, ha közelebb kerülnék a komor barlanghoz "
Átok az én büszkeségem, hogy felváltom az ördög sört
Szomorúságot érzem, de beszélek veled
Mint öccse, a legrejtettebb tisztáson rejtőzik
A fejedben - meg tudom mutatni neked a sorsát
- Olyan nehéz elhinni, hogy nem értetted meg
Látod? -
"Nem, nem tudom, de szeretném, ha tudnék ...
Ha ilyen könnyű lenne, tényleg kifolynék
A sírom talaja ... "
És menekülj messze!
Nem életed fel a vallásodat, és térdre tévedtél
Isten erejére?
"Nem kérdeztél tőlem
Ha félek ...
Ha ez elhitet
Soha nem fog meglátogatni a gorgonot, mint én!
Úgy érzi, repül - és így fogunk repülni is!
Te félre szakítasz, és íme - én is!
Megkapja a sebét az égbolt
Az üvöltő égbolt ugyanúgy esik le!
Miért hideg itt?
A válaszokat megküldték.
Kloof ezernyi rejtvényt írt a káosz óta ...
(Egészen tudom)
Vagyok azok, akiket még nem láttál korábban?
És sápadt reflexiók vagytok
Tehát keresek üveg vagyok
Kérdezzen, mikor a felszínemre bámul
És tedd fel magad: mi vagyok én
A hangom csak jeges szél
Az ajkadon - a te irányod
Hálátlan idegen!
Akárhogy
Láttad már, amit láttam?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *