Dalszövegek fordítása - gyors és egyszerű! Magyarul24.com

  • Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cave nick – a box for black paul

cave nick – a box for black paul

Dalszöveg és fordítás: cave nick - a box for black paul Az alábbiakban egymás mellett láthatod a dalszöveget és a fordítást. Oldalunkon még több dalszöveg és fordítás ettől az előadótól: cave nick Nézd meg az archívumot és a többi dalszöveget is. Kattints cave nick] előadó nevének c kezdőbetűjére és keress még több dalt tőle: cave nick. Az archívumban olyan dalokat találsz, mint a/az a box for black paul.

EREDETI

Who'll build a box for Black Paul?
Ah'm enquirin on behalf of his soul
Ah'd be beholdin to ya all
For a lil information, yes some kinda information
Just who'll dig the hole?
When ya done ransackin his room
grabbin anything that shines,
throw the scrap down on the street
Like all his books and his notes.
All the junk that he wrote
the whole fucken lot right up in smoke
Aint there nuthin sacred anymore
Someone will build a box for Black Paul?
And there shootin off his guns
and there shootin off their mouths
saying 'Fuck with us ... and die!'
(Let's see that rat of fear go scuttle in their skulls)
'Cover that eye! Cover that frozen eye!'
Black-puppet, in a heap up against the stoning-wall
Blud-puppet, go to sleep, ma-ma won't scold ya anymore
Armies of ants, wade up the lil red streams
they're headin for the mother-pool
O lord, it's cruel, O man it's hot!
And some of them ants they yes ilot to the spot
Who threw the first stone at Black Paul?
'Don't ack us', say the critics and the hacks
The pen-pushers and the quacks
'We jes cum to git dah facks!'
'We jes cum to git dah facks!'
Hey,hey,hey,hey...
Here is the hammer, that build the scaffold,
and built the box...
Here is the shovel, that dug the hole,
in this ground of rocks...
And here is the pile of stones!
and for each one planted, God only knows,
a blud-rose grown...
These are the true Demon-Flowers!
These are the true Demon-Flowers!
Stand back everyone! Blud-black everyone!
Who'll build a box for Black Paul?
Who'll carry it up the hill?
Not I', said the widow, adjusting his veil
'Ah will not drive the nail
Or cart his puppet-body home,
For ah done that one hundred times before,
Yeah! ah done that one hundred times or more,
And why should ah dress his wounds?
When he has wounded my dress, nighty,
Right across the floor'
Who'll build a box for Black Paul?
Who'll carry it up the hill?
Who'll bury it in the black-soil?
And from the words and the thickets
Come the ghosts of his victims
'We love you!'
'Ah love you!'
'and this will not hurt a bit,
we'll go up,up,up,up,up into Death
up,up,up,up, inhale its breath
O yeah, Death favours those that favor Death'
Here is the stone, and this is the inscription at bare
'Below Lies Black Paul, Under The Upper...
But Above and Beyond The Surface-Flat-Fall There.'
And all the angels come on down,
And all you men and women crowd around
And all the widows weeping into their skirts
And all the lil gals and the lil Boys
And the scribes with mein-pens parsed
All the hullaballoo, all the norse
All the hullaballoo, all the noise
All the hullaballoo, all of the noise
clears his throat of black blut
singin Black Paul like a lonely boy...
We-e-e-ll, ah have cryed one thousand tears
Ah've cryed a thousand tears, its true
And the next stormy night ya know,
That ah'm still cryin them for you
Well, ah had a gal she was so sweet,
Red dress, and long red hair hangin down
And heaven yes ain't heaven
Without that lil gal hangin around
Well, ya know ah've loin a bad-man
and Lord knows ah dun some good things too
But ah confess, my soul will never rest
Until you, until you build
Until ya build a box for my gal, too.

FORDÍTÁS

Ki fog építeni egy dobozt Fekete Pál számára?
- érdeklődöm a lelke nevében
Ah, hogy mindannyian lássák
Lil információkért, igen, néhány információ
Csak ki fogja ásni a lyukat?
Amikor végzett a szobájában
ragadj meg mindent, ami ragyog,
dobja le a selejtet az utcán
Mint minden könyve és jegyzete.
Minden szemét, amit írt
az egész kibaszott tétel füstben
Ott már nem szent, szent
Valaki épít egy dobozt Fekete Pálnak?
És lő le a fegyvereiről
és ott lő le a szájukról
„Bassza meg velünk ... és halj meg!”
(Lássuk, hogy a félelem patkánya a koponyájába megy-e)
- Fedje be ezt a szemet! Fedje le azt a dermedt szemet!
Fekete bábu, egy kupacban a kőfalon
Blud-báb, menj aludni, ma-ma már nem fog szidni
Hangyák seregei gázolják fel a lil vörös patakokat
az anyamedencéhez tartanak
Uram, ez kegyetlen, ó, ember meleg!
Néhányuk hangyát igennel a helyszínen
Ki dobta az első követ Fekete Pálra?
"Ne kérdezz minket" - mondják a kritikusok és a hackek
A tolllökők és a quackok
"Mi jes cum to git dah arcok!"
"Mi jes cum to git dah arcok!"
Hé, hé, hé, hé ...
Itt van a kalapács, amely megépíti az állványt,
és megépítette a dobozt ...
Itt van a lapát, amely kiásta a lyukat,
ebben a sziklaterületben ...
És itt van a kőrakás!
és minden egyes ültetettről csak Isten tudja,
egy blud-rose nőtt ...
Ezek az igazi Démonvirágok!
Ezek az igazi Démonvirágok!
Álljatok hátra mindenkinek! Blud-fekete mindenkit!
Ki fog építeni egy dobozt Fekete Pál számára?
Ki viszi fel a dombra?
Nem én - mondta az özvegy, és megigazította fátylát
- Ah nem fogja meghúzni a szöget
Vagy kocsival bábtestével,
Mert ah ezt százszor megtette,
Igen! ah megtette ezt száz vagy többször,
És miért kellene öltöznie a sebeit?
Amikor megsebesítette a ruhámat, éjszaka
Közvetlenül a padlón '
Ki fog építeni egy dobozt Fekete Pál számára?
Ki viszi fel a dombra?
Ki temeti el a fekete talajba?
És a szavakból és a bozótokból
Gyere az áldozatainak kísértetei
'Szeretünk téged!'
- Ah, szeretlek!
"és ez egy kicsit sem fog fájni,
megyünk fel, fel, fel, fel, fel a halálba
fel, fel, fel, fel, szívja be a lélegzetét
Ó, igen, a halál azoknak kedvez, akik a Halált támogatják '
Itt van a kő, és ez a felirat csupaszon
- Alul fekszik Fekete Pál, a felső alatt ...
De felül és túl a felszínen-lapos-esik ott. '
És az összes angyal lejön,
És ti mind férfiak és nők tolongok körül
És az összes özvegy a szoknyájába sírva
És az összes lil gals és a lil Boys
És az írástudók mein-tollakkal elemeztek
Az összes hullaballoo, minden norvég
Az összes hullaballoo, minden zaj
Az összes hullaballoo, az egész zaj
megköszörüli a torkát a fekete pofától
énekel Fekete Pál, mint egy magányos fiú ...
Mi-e-e-ll, ah ezer könnyet sírtunk
Ah, ezer könnyet sírt, igaz
És a következő viharos éjszakán tudod,
Ez még mindig sírok neked
Nos, volt egy gal, olyan édes volt,
Piros ruha és hosszú vörös haja lógott
És az ég igen, nem mennyország
Anélkül a lil gal hangin körül
Nos, tudod, hogy rossz embert derítettek ki
és Lord tudja, hogy ah dun is jó dolgokat
De ah valld be, a lelkem soha nem fog nyugodni
Addig, amíg nem építesz
Amíg nem építesz egy dobozt a galim számára is.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp