Dalszövegek fordítása - gyors és egyszerű!

  • Homepage
  • >
  • B
  • >
  • beautiful south – fleet st b c

beautiful south – fleet st b c

Dalszöveg és fordítás: beautiful south - fleet st b c Az alábbiakban egymás mellett láthatod a dalszöveget és a fordítást. Oldalunkon még több dalszöveg és fordítás ettől az előadótól: beautiful south Nézd meg az archívumot és a többi dalszöveget is. Kattints beautiful south] előadó nevének b kezdőbetűjére és keress még több dalt tőle: beautiful south. Az archívumban olyan dalokat találsz, mint a/az fleet st b c.

EREDETI

Invite Jesus back into your heart
What you feelin'
Misery, misery depart
Use God's wisdom; make a brand new start
But invite Jesus
Invite Jesus back into your heart
I was blind, but now I see
It was Jesus, it was Jesus hoodwinking me
First book, first chapter, first verse
Don't send a begging man to a bankrupt chruch
Chorus:
Cause this church is my church, not yours
And the wisdom knows the truth
And old testaments agree
Fleet St. B.C.
Take Cliff Richards back into your heart
Pay him money
What's a good Lord
What's a good Lord charge?
Join the church of the Sacred Heart
Invite Jesus
Invite Jesus back into your heart
You can best the bible
You can sing the song of praise
Ten Hail Marys or a simple word like Grace
When you're on your knees
And you don't know what to think
Don't forget the wisemen worked for a High Street bank
Chorus:
Cause this church is my church, not yours
And wisdom knows the truth
And the old testaments agree
its Fleet Street B.C.
I was blind
But now I
But now I see
I was blind...

FORDÍTÁS

Hívd vissza Jézust a szívedbe
Amit érzel
A nyomor, a nyomor távozik
Használja Isten bölcsességét; hogy egy teljesen új kezdet
De hívd meg Jézust
Hívd vissza Jézust a szívedbe
Vak voltam, de most látom
Jézus volt, Jézus csalogatott engem
Első könyv, első fejezet, első vers
Ne küldjön kolduló embert csődbe ment chruchba
Énekkar:
Mert ez az egyház az én egyházam, nem a tiéd
És a bölcsesség tudja az igazságot
És a régi testamentumok egyetértenek
Flotta St. B.C.
Vedd vissza Cliff Richards-ot a szívedbe
Fizessen neki pénzt
Micsoda jó Úr
Mi a jó Úr töltése?
Csatlakozzon a Szent Szív templomához
Hívd meg Jézust
Hívd vissza Jézust a szívedbe
Te tudod a legjobban a Bibliát
Énekelheti a dicsőítő dalt
Tíz üdvözlégy vagy egy egyszerű szó, mint Grace
Amikor térdre esik
És nem tudod, mit gondolj
Ne felejtsük el, hogy a bölcsek a High Street banknál dolgoztak
Énekkar:
Mert ez az egyház az én egyházam, nem a tiéd
És a bölcsesség tudja az igazságot
És a régi testamentumok egyetértenek
a Fleet Street B.C.
Vak voltam
De most én
De most látom
Vak voltam ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *