Dalszövegek fordítása - gyors és egyszerű!

  • Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bal sagoth – the voyagers beneath the mare imbrium

bal sagoth – the voyagers beneath the mare imbrium

Dalszöveg és fordítás: bal sagoth - the voyagers beneath the mare imbrium Az alábbiakban egymás mellett láthatod a dalszöveget és a fordítást. Oldalunkon még több dalszöveg és fordítás ettől az előadótól: bal sagoth Nézd meg az archívumot és a többi dalszöveget is. Kattints bal sagoth] előadó nevének b kezdőbetűjére és keress még több dalt tőle: bal sagoth. Az archívumban olyan dalokat találsz, mint a/az the voyagers beneath the mare imbrium.

EREDETI

[WORDS GLEANED FROM THE CRYSTAL OF MEMORY:]
From a time beyond time, we come.
We, who once crested the waves of the great astral sea...
and who now must strive again for the domination of the stars...
[ENTREATY OF THE FOURTH MOON'S KEYMASTER:]
Awaken... awaken! Tellurian sphere!
Awaken! Beckon the moon... Tellurian!
Resurgent... beneath the moon... Ephemeral... Dreaming forever...
[THE PRIME VOYAGER:]
Dreaming forever!
[ZURRA:]
The great lunar seal is broken...
we are free... free to rule!
It is time... it is time!
[THE PRIME VOYAGER:]
For more than ten times a thousand years
have we slept beneath these cratered, lifeless stones...
The Lexicon's crystalline core has at last been reactivated...
We have heard the sighing of a thousand souls...
now at last we shall hearken once more to the siren call of the cosmos.
[ZURRA:]
Fools! The Darklight Portal has grown strong.
Only one moon remains in orbit.
The mewling ape-spawned humans have discovered the icosahedron
and the Lexicon's call can once again be heard throughout the stars,
beckoning my ireful brethren to return to the slaughterous embrace of the fray!
We have won! The orb azure is ours... ours to enslave!
[THE PRIME VOYAGER:]
You! You who have embraced the insidious manipulations
of the Terran Lords of Chaos...
You who pledged your devotion to our darksome foe...
Be gone from my sight, traitor!
Come, fellowship of weary travellers...
the war is far from won. Cast off the shackles of slumber...
the galaxy whispers our name.
[ENTREATY OF THE FOURTH MOON'S KEYMASTER:]
Awaken! Beckon the moon! Resurgent... enslave the stars!
[ZURRA:]
My power is absolute... greater even than that of Angsaar himself!
I shall crush the Tellurian sphere,
and the flaccid lickspittles who strive in vain to safeguard it!
Yes... The dreaming is over!
Now, let the vengeance begin!

FORDÍTÁS

[A MEMÓRIA KRISTÁLJÁBÓL VASOGATOTT SZAVAK:]
Az időn túli időből jövünk.
Mi, akik egykor megkoronáztuk a nagy asztrális tenger hullámait ...
és akinek most újra a csillagok uralmára kell törekednie ...
[A NEGYEDIK HAVI KULCSMESTER MEGÁLLAPÍTÁSA:]
Felébredni ... felébredni! Tellúri gömb!
Felébred! Beckon a hold ... Tellurian!
Újjászületik ... a hold alatt ... Múlandó ... Álmodni örökké ...
[A PRIME VOYAGER:]
Örökké álmodni!
[ZURRA:]
A nagy holdpecsét eltört ...
szabadok vagyunk ... szabadon uralkodhatunk!
Itt az ideje ... itt az ideje!
[A PRIME VOYAGER:]
Több mint tízszer ezer éve
aludtunk e kráteres, élettelen kövek alatt ...
A Lexikon kristályos magját végre újraaktiválták ...
Ezer lélek sóhaját hallottuk ...
most végre még egyszer meghallgatjuk a kozmosz szirénázását.
[ZURRA:]
Bolondok! A Darklight Portal erősödött.
Csak egy hold marad a pályán.
A majmoló majmok által szült emberek felfedezték az ikozaédert
és a Lexikon hívása ismét a csillagokban hallható,
intve bosszantó testvéreimet, hogy térjenek vissza a csaták ölő öleléséhez!
Nyertünk! A gömb azúr a miénk ... a mi szolgánk!
[A PRIME VOYAGER:]
Te! Te, aki elfogadta az alattomos manipulációkat
a káosz Terran urainak ...
Te, aki megígérte, hogy elkötelezi magát a szemérmes ellenségünk iránt ...
Tűnj el szemem elől, áruló!
Gyere, fáradt utazók közössége ...
a háború korántsem nyert. Vesse le az alvás béklyóit ...
a galaxis a nevünket suttogja.
[A NEGYEDIK HAVI KULCSMESTER MEGÁLLAPÍTÁSA:]
Felébred! Beckon a hold! Újjászületik ... rabszolgává a csillagokat!
[ZURRA:]
Hatalmam abszolút ... még Angsaarénál is nagyobb!
Összetöröm a tellúr szférát,
és a petyhüdt nyalókák, akik hiába törekednek megóvására!
Igen ... vége az álmodozásnak!
Most kezdődjön a bosszú!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *