Dalszövegek fordítása - gyors és egyszerű! Magyarul24.com

  • Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bal sagoth – behold the armies of war descend screaming from the heavens

bal sagoth – behold the armies of war descend screaming from the heavens

Dalszöveg és fordítás: bal sagoth - behold the armies of war descend screaming from the heavens Az alábbiakban egymás mellett láthatod a dalszöveget és a fordítást. Oldalunkon még több dalszöveg és fordítás ettől az előadótól: bal sagoth Nézd meg az archívumot és a többi dalszöveget is. Kattints bal sagoth] előadó nevének b kezdőbetűjére és keress még több dalt tőle: bal sagoth. Az archívumban olyan dalokat találsz, mint a/az behold the armies of war descend screaming from the heavens.

EREDETI

[THE DISCIPLES OF ZAKUMAKURA:]
Since before mankind hurled himself
squamously from the sea we have awaited
the awakening of great Zakumakura!
Now... the Dragon-King shall at last rise to claim his earthly throne!
Cast your gaze to the firmament and know fear,
for His forces fill the sky!
Behold, the armies of war descend screaming from the heavens!
[THE ORDER OF KL'AA:]
Your legions will fall as wheat before the harvest blade.
The long aeons of tyranny are at an end...
now, let the Ninth Millennium begin.
[THE DISCIPLES OF ZAKUMAKURA:]
The Ritual of Ascendency is complete.
Now is the time for trenchant steel and the massed throng of battle!
Cry havoc! Crush them, kill them, destroy them all!
[THE INVOCATION OF ZAKUMAKURA:]
Kaiju, Dragos, Gojira! Kaiju, Dragos, Gojira!
[THE DISCIPLES OF ZAKUMAKURA:]
You have lost the game, fools of Kl'aa!
Your attempts to thwart our will have come to naught!
You are guilty of dire crimes against His Ophidian Majesty!
The charge is high treason against the empire...
you will bear this punishment with praise on your lips!
[THE INVOCATION OF ZAKUMAKURA:]
Zakumakura Es-iaah! Zakumakura As-aaoh!
[THE ORDER OF KL'AA:]
High treason against the empire...
Bah! A thousand curses upon the coils of Zakumakura!
The power of Sentinel Omega shall be brought to bear against you!
[THE DISCIPLES OF ZAKUMAKURA:]
Invoke the Dragon-King...
and let the great serpent rise to devour the world of men!
Hearken... he rises, he rises at last!
Behold the celestial majesty of Great Zakumakura!!!
We are all entwined within the coils of the great galactic worm!
[THE ASPIRANT TO SENTINEL OMEGA'S POWER:]
Elemental disarray...
chaos beyond the Tellurian cloudscape!
The galaxy burns! I am the receptacle of the ultimate power...
the power of Sentinel Omega...
I am the vessel of his greatness! I am the One!
[THE DISCIPLES OF ZAKUMAKURA:]
The galaxy is their battleground...
the stars are their arena! Let mankind despair in the knowledge
that this day did see an end to his insignificant dominion...
and the birth of a new era of glory for the servitors of the Dragon-King!
[SENTINEL OMEGA:]
I feel it... the omniverse exists within me!
Every molecule in my body is ablaze with cosmic fire!
I have forsaken my humanity forever...
I, who now walk with the gods amongst the endless stars!

FORDÍTÁS

[ZAKUMAKURA TANÍTVÁNYAI:]
Mivel azelőtt az emberiség eldobta magát
laposan a tengertől vártuk
a nagy Zakumakura felébredése!
Most ... a Sárkánykirály végre felkel, hogy megszerezze földi trónját!
Vesse a tekintetét az égboltra és ismerje meg a félelmet,
mert az Ő erői betöltik az eget!
Íme, a hadseregek sikoltozva szállnak le az égből!
[KL'AA RENDELÉSE:]
Légióitok búzaként hullanak le az aratópenge előtt.
A zsarnokság hosszú éneinek vége van ...
most kezdődjön a kilencedik millennium.
[ZAKUMAKURA TANÍTVÁNYAI:]
A felemelkedés szertartása teljes.
Itt az ideje az árokásó acélnak és a tömeges ütközetnek!
Sírj pusztítást! Törje össze őket, ölje meg őket, és pusztítsa el őket!
[ZAKUMAKURA MEGHÍVÁSA:]
Kaiju, Dragos, Gojira! Kaiju, Dragos, Gojira!
[ZAKUMAKURA TANÍTVÁNYAI:]
Elvesztetted a játékot, Kl'aa bolondjai!
Az akaratunk meghiúsítására tett kísérletei semmissé váltak!
Ophidiai felsége ellen súlyos bűncselekményekben vagy bűnös!
A vád hazaárulás a birodalom ellen ...
dicsérettel az ajkaidon viselni fogod ezt a büntetést!
[ZAKUMAKURA MEGHÍVÁSA:]
Zakumakura Es-iaah! Zakumakura As-aaoh!
[KL'AA RENDELÉSE:]
Hazaárulás a birodalom ellen ...
Bah! Ezer átok Zakumakura tekercsére!
A Sentinel Omega erejét el kell viselni ellened!
[ZAKUMAKURA TANÍTVÁNYAI:]
Hívja meg a Sárkánykirályt ...
és a nagy kígyó keljen fel, hogy felfalja az emberek világát!
Figyelj ... felkel, végre felkel!
Íme a nagy Zakumakura égi fensége !!!
Mindannyian összefonódtunk a nagy galaktikus féreg tekercsében!
[A SENTINEL OMEGA HATALMÁNAK ASPIRANTÁJA:]
Elemi rendetlenség ...
káosz a telluri felhőtájon túl!
A galaxis ég! Én vagyok a végső erő tartálya ...
a Sentinel Omega ereje ...
Én vagyok az ő nagyságának edénye! Én vagyok az Egy!
[ZAKUMAKURA TANÍTVÁNYAI:]
A galaxis a csatatérük ...
a csillagok az arénájuk! Hagyja, hogy az emberiség kétségbe essen a tudásban
hogy ezen a napon véget ért jelentéktelen uralma ...
és a dicsőség új korszakának születése a Sárkánykirály szolgáinak!
[SENTINEL OMEGA:]
Érzem ... létezik bennem az omniversum!
A testemben minden molekula kozmikus tűzben lángol!
Örökre elhagytam emberségemet ...
Én, aki most együtt járok az istenekkel a végtelen csillagok között!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp