Dalszövegek fordítása - gyors és egyszerű!

  • Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – seni bele sevmediler

aygun kaza mova – seni bele sevmediler

Dalszöveg és fordítás: aygun kaza mova - seni bele sevmediler Az alábbiakban egymás mellett láthatod a dalszöveget és a fordítást. Oldalunkon még több dalszöveg és fordítás ettől az előadótól: aygun kaza mova Nézd meg az archívumot és a többi dalszöveget is. Kattints aygun kaza mova] előadó nevének a kezdőbetűjére és keress még több dalt tőle: aygun kaza mova. Az archívumban olyan dalokat találsz, mint a/az seni bele sevmediler.

EREDETI

Dön demirəm
Sev demirəm
Ürəyimin ən dərin yerində
Var suallarım çox
Gözləmirəm
İstəmirəm
O gedişin hər şeyi apardı
Bir əsər belə yox
Özgə nəfəs
Keçici bir həvəs
Yoluma çıxıb aldı səni əllərimdən
Nə varsa qalmadı heç
Külə döndü bu eşq gözümün önündə
Səni belə sevmədilər
Mənim kimi sevmədilər
Kimdə var belə ürək
Canından keçə bilər
Səni belə sevmədilər
Daha belə sevməzlər
İnsanın həyatına
Bu sevda gəlib gedər
Özgə nəfəs
Keçici bir həvəs
Yoluma çıxıb aldı səni əllərimdən
Nə varsa qalmadı heç
Külə döndü bu eşq gözümün önündə
Səni belə sevmədilər
Mənim kimi sevmədilər
Kimdə var belə ürək
Canından keçə bilər
Səni belə sevmədilər
Daha belə sevməzlər
İnsanın həyatına
Bu sevda gəlib gedər
Səni belə sevmədilər...

FORDÍTÁS

Dön demirÉ ?? m
Sev demirÉ ?? m
à ?? rÉ ?? yimin É ?? n dÉ ?? rin yerindÉ ??
Var suallarÄ ± m çox
GözlÉ ?? mirÉ ?? m
Ä ° stÉ ?? mirÉ ?? m
O gediÅ ?? in hÉ ?? r Å ?? eyi apardÄ ±
Bir É ?? sÉ ?? r belÉ ?? yox
à ?? zgÉ ?? nÉ ?? fÉ ?? s
Ke§ici bir hÉ ?? vÉ ?? s
Yoluma Ã§Ä ± xÄ ± b aldÄ ± sÉ ?? ni É ?? llÉ ?? rimdÉ ?? n
SZÜLETETT ?? varsa qalmadÄ ± heç
KülÉ ?? döndü bu eÅ ?? q gözümün önündÉ ??
SÉ ?? ni belÉ ?? sevmÉ ?? dilÉ ?? r
MÉ ?? nim kimi sevmÉ ?? dilÉ ?? r
KimdÉ ?? var belÉ ?? ürÉ ?? k
CanÄ ± ndan keÃÉÉ ?? bilÉ ?? r
SÉ ?? ni belÉ ?? sevmÉ ?? dilÉ ?? r
Daha belÉ ?? sevmÉ ?? zlÉ ?? r
Ä ° nsanÄ ± n hÉ ?? yatÄ ± na
Bu sevda gÉ ?? lib gedÉ ?? r
à ?? zgÉ ?? nÉ ?? fÉ ?? s
Ke§ici bir hÉ ?? vÉ ?? s
Yoluma Ã§Ä ± xÄ ± b aldÄ ± sÉ ?? ni É ?? llÉ ?? rimdÉ ?? n
SZÜLETETT ?? varsa qalmadÄ ± heç
KülÉ ?? döndü bu eÅ ?? q gözümün önündÉ ??
SÉ ?? ni belÉ ?? sevmÉ ?? dilÉ ?? r
MÉ ?? nim kimi sevmÉ ?? dilÉ ?? r
KimdÉ ?? var belÉ ?? ürÉ ?? k
CanÄ ± ndan keÃ§É ?? bilÉ ?? r
SÉ ?? ni belÉ ?? sevmÉ ?? dilÉ ?? r
Daha belÉ ?? sevmÉ ?? zlÉ ?? r
Ä ° nsanÄ ± n hÉ ?? yatÄ ± na
Bu sevda gÉ ?? lib gedÉ ?? r
SÉ ?? ni belÉ ?? sevmÉ ?? dilÉ ?? r ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *