Dalszövegek fordítása - gyors és egyszerű!

  • Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – qa sqana ram

aygun kaza mova – qa sqana ram

Dalszöveg és fordítás: aygun kaza mova - qa sqana ram Az alábbiakban egymás mellett láthatod a dalszöveget és a fordítást. Oldalunkon még több dalszöveg és fordítás ettől az előadótól: aygun kaza mova Nézd meg az archívumot és a többi dalszöveget is. Kattints aygun kaza mova] előadó nevének a kezdőbetűjére és keress még több dalt tőle: aygun kaza mova. Az archívumban olyan dalokat találsz, mint a/az qa sqana ram.

EREDETI

Aygün Kazımova :
Mən istərəm ki, açasan sən ürəyini.... (x2)
Namiq Qaraçuxurlu :
Səninlə görüşəndə ah, necə sərbəst oluram,
Bəlkə də anlamıram, özüm-özümə qəsd oluram...
Atıram iş-gücümü qollarında məst oluram,
Hər işim yaxşı gedir, özümü bəxtəvər sanıram (x2)
Bəlkə mən düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram. (x2)
Hələ tezdir səni mən yerə də, göyə də qisqanıram. (x2)
Çox şeyi danışmıram qaraltmamaq üçün qanını,
Sən bilirsən sevirəm canımdan artıq canını
Elə hallarda olur ki, görürəm nöqsanını
Danışım, danışmıyım içimdə alışıb yanıram... (x2)
Aygün Kazımova :
Mənim əməllərimi nöqsan hesab eyləmisən,
Amma bu böylə deyil hey yanıram, odlanıram (x2)
Bəlkə mən düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram. (x2)
Hələ tezdir səni mən yerə də, göyə də qisqanıram (x2)
Mən istərəm, sən hər an məni anlayasan...(2)
Namiq Qaraçuxurlu :
Yağışın damlasının pıçıltısını izləyirəm,
O deyir "Yar gələn yolları təmizləyirəm"
Gecikirsən görüşə səbr eliyib gözləyirəm,
Gözüm yollarda qalır, kölgə düşür boylanıram (x2)
Bəlkə mən düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram (x2)
Hələ tezdir səni mən yerə də, göyə də qısqanıram... (x2)
Talayır, parçalayır köksümü süzgün baxışın,
Sonra bir yare qoyur üste acı davranışın,
Təki yağdırmayasan başıma hicran yağışın,
Mənə xoşdur helə bu göz yaşımda islanıram.. (x2)
Aygün Kazımova :
Aşiqə səbr eləmək, canan isə naz yaraşır,
Sən dözüb səbr eləyirsən baxıram xoşlanıram (x2)
Bəlkə mən düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram. (x2)
Hələ tezdir səni mən yerə də, göyə də qısqanıram (x2)
Mən istərəm, sən sevgimizə inanasan...(x2)
Namiq Qaraçuxurlu :
Elə bir vaxt gələcək ki, xoş heyat görsənəcək.
Çağıranda yarımı can deyərək dillənəcək
Hələ bilmir nədir sevmək sevəcək, öyrənəcək.
Düşünüb özüm-özümü aldadıram, aldanıram... (x2)
Aygün Kazımova & Namiq Qaraçuxurlu :
Bəlkə mən düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram (x2)
Hələ tezdir səni mən yerə də, göyə də qısqanıram (x2)
Bəlkə mən düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram (x2)
Hələ tezdir səni mən yerə də, göyə də qısqanıram (x2)
Bəlkə mən düz eləmirəm ...

FORDÍTÁS

Aygün Kazımova:
Azt akarom, hogy nyisd ki a szád .... (x2)
Namiq Qara§uxurlu:
SÉ ?? ninlÉ ?? görüŠ?? É ?? ndÉ ?? ah, hogy ?? Szabad vagyok,
BÉ ?? lkÉ ?? dÉ ?? Nem értem, magam-magam ?? qÉ ?? sd oluram ...
Dolgozom, elfoglalt vagyok a karjaimban,
A munkám jól megy, azt hiszem, boldog vagyok (x2)
BÉ ?? lkÉ ?? mÉ ?? n düz elÉ ?? mirÉ ?? m, sÉ ?? nÉ ?? Így csatlakozom. (x2)
HÉ ?? lÉ ?? tezdir sÉ ?? ni mÉ ?? n yerÉ ?? dÉ ??, gÃyyÉ ?? dÉ ?? Féltékeny vagyok. (x2)
Ne beszélj túl sokat, ne vérezz, ne vérezz,
Tudod, hogy jobban szeretlek, mint te
ElÉ ?? Bizonyos esetekben hibát látok
Beszélek, beszélek, beszélek. alÄ ± Å ?? Ä ± b yanÄ ± ram ... (x2)
Aygün Kazımova:
Szerintem nem rossz ötlet, É? MÉ ?? llÉ ?? rimi,
De ez így van ?? nem hé égek, lángolok (x2)
BÉ ?? lkÉ ?? mÉ ?? n düz elÉ ?? mirÉ ?? m, sÉ ?? nÉ ?? Így csatlakozom. (x2)
HÉ ?? lÉ ?? tezdir sÉ ?? ni mÉ ?? n yerÉ ?? dÉ ??, gÃyyÉ ?? dÉ ?? féltékeny (x2)
MÉ ?? n istÉ ?? rÉ ?? m, sÉ ?? n hÉ ?? r an mÉ ?? ni anlayasan ... (2)
Namiq Qara§uxurlu:
Figyelem, ahogy leejt egy csepp olajat,
Azt mondja: "Takarítom az utakat."
GecikirsÉ ?? n görüŠ?? É ?? sÉ ?? br eliyib gözlÉ ?? yirÉ ?? m,
A szemem az utakon marad, az árnyékon ?? düŠ?? ür boylanÄ ± ram (x2)
BÉ ?? lkÉ ?? mÉ ?? n düz elÉ ?? mirÉ ?? m, sÉ ?? nÉ ?? így kezdtem (x2)
HÉ ?? lÉ ?? tezdir sÉ ?? ni mÉ ?? n yerÉ ?? dÉ ??, gÃyyÉ ?? dÉ ?? Féltékeny vagyok ... (x2)
Ha megnézed a mocskos, töredezett szót,
Aztán sebre teszi, és keserűen kezeli.
Ha nem akarsz esni, menj hidzsra,
MÉ ?? nÉ ?? xoÅ ?? dur helÉ ?? Áztatom a szememet .. (x2)
Aygün Kazımova:
AÅ ?? iqÉ ?? sÉ ?? br elÉ ?? mÉ ?? k, canan isÉ ?? naz yaraÅ ?? Ä ± r,
Várom, hogy újra láthassalak (x2)
BÉ ?? lkÉ ?? mÉ ?? n düz elÉ ?? mirÉ ?? m, sÉ ?? nÉ ?? Így csatlakozom. (x2)
HÉ ?? lÉ ?? tezdir sÉ ?? ni mÉ ?? n yerÉ ?? dÉ ??, gÃyyÉ ?? dÉ ?? féltékeny (x2)
Téged akarlak, szerelmünk? inanasan ... (x2)
Namiq Qara§uxurlu:
ElÉ ?? Valamikor volt idő, amikor jó volt. heyat gÃrsrsÉ ?? nÉ ?? cÉ ?? k.
à ?? aÄ ?? Ä ± randa yarÄmÄ ± tud deyÉ ?? rÉ ?? k dillÉ ?? nÉ ?? cÉ ?? k
HÉ ?? lÉ ?? nem tudja, mit kell szeretni, szeretni tanulni, megtanulni szeretni.
Megcsaltak, megtévesztettek ... (x2)
Aygün Kazımova és Namiq Qaraçuxurlu:
BÉ ?? lkÉ ?? mÉ ?? n düz elÉ ?? mirÉ ?? m, sÉ ?? nÉ ?? így kezdtem (x2)
HÉ ?? lÉ ?? tezdir sÉ ?? ni mÉ ?? n yerÉ ?? dÉ ??, gÃyyÉ ?? dÉ ?? féltékeny (x2)
BÉ ?? lkÉ ?? mÉ ?? n düz elÉ ?? mirÉ ?? m, sÉ ?? nÉ ?? így kezdtem (x2)
HÉ ?? lÉ ?? tezdir sÉ ?? ni mÉ ?? n yerÉ ?? dÉ ??, gÃyyÉ ?? dÉ ?? féltékeny (x2)
BÉ ?? lkÉ ?? mÉ ?? n düz elÉ ?? mirÉ ?? m ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *