Dalszövegek fordítása - gyors és egyszerű! Magyarul24.com

  • Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – nazla yara m xalq mahna sa

aygun kaza mova – nazla yara m xalq mahna sa

Dalszöveg és fordítás: aygun kaza mova - nazla yara m xalq mahna sa Az alábbiakban egymás mellett láthatod a dalszöveget és a fordítást. Oldalunkon még több dalszöveg és fordítás ettől az előadótól: aygun kaza mova Nézd meg az archívumot és a többi dalszöveget is. Kattints aygun kaza mova] előadó nevének a kezdőbetűjére és keress még több dalt tőle: aygun kaza mova. Az archívumban olyan dalokat találsz, mint a/az nazla yara m xalq mahna sa.

EREDETI

Nazlı yarım, eyləmə,
Bağrımı qan eyləmə.
Sən mənimsən, mən sənin, gülüm,
Özgə xəyal eyləmə.
Özünə bax oğlanın!
Sözünə bax oğlanın!
Əlbət evə gələrsən, bala,
Gör sənə mən neylərəm.
Yoxdur mənim taqətim
Bir belə dərd-qəm çəkim
Sənin kimi gül üzlüdən
Bəs necə mən əl çəkim
Özünə bax oğlanın!
Sözünə bax oğlanın!
Əlbət evə gələrsən, bala,
Gör sənə mən neylərəm.
Sənsən mənim öz gülüm
Ay mənim göyçək gülüm
Baxçamızda gözlərəm səni
Mənim şeyda bülbülüm
Özünə bax oğlanın!
Sözünə bax oğlanın!
Əlbət evə gələrsən, bala,
Gör sənə mən neylərəm.

FORDÍTÁS

NazlÄ ± yarÄ ± m, eylÉ ?? mÉ ??,
BaÄ rÄ ± mÄ ± qan eylÉ ?? mÉ ??.
SÉ ?? n mÉ ?? nimsÉ ?? n, mÉ ?? n sÉ ?? nin, gülüm,
à ?? zgÉ ?? xÉ ?? yal eylÉ ?? mÉ ??.
à ?? zünÉ ?? bax oÄ ?? lanÄ ± n!
SözünÉ ?? bax oÄ ?? lanÄ ± n!
Æ ?? lbÉ ?? t evÉ ?? gÉ ?? lÉ ?? rsÉ ?? n, golyó,
Gör sÉ ?? nÉ ?? mÉ ?? n neylÉ ?? rÉ ?? m.
Yoxdur mà nim nim taqÉ ?? tim
Bir belÉ ?? dÉ ?? rd-qÉ ?? m Ã§É ?? kim
SÉ ?? nin kimi gül üzlüdÉ ?? n
BÉ ?? s necÉ ?? mÉ ?? n É ?? l Ã§É ?? kim
à ?? zünÉ ?? bax oÄ ?? lanÄ ± n!
SözünÉ ?? bax oÄ ?? lanÄ ± n!
Æ ?? lbÉ ?? t evÉ ?? gÉ ?? lÉ ?? rsÉ ?? n, golyó,
Gör sÉ ?? nÉ ?? mÉ ?? n neylÉ ?? rÉ ?? m.
SÉ ?? nsÉ ?? n mÉ ?? nim öz gülüm
Ay mÉ ?? nim göyÃ§É ?? k gülüm
BaxçamÄ ± zda gözlÉ ?? rÉ ?? m sÉ ?? ni
MÉ ?? nim Å ?? eyda bülbülüm
à ?? zünÉ ?? bax oÄ ?? lanÄ ± n!
SözünÉ ?? bax oÄ ?? lanÄ ± n!
Æ ?? lbÉ ?? t evÉ ?? gÉ ?? lÉ ?? rsÉ ?? n, golyó,
Gör sÉ ?? nÉ ?? mÉ ?? n neylÉ ?? rÉ ?? m.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp