Dalszövegek fordítása - gyors és egyszerű!

  • Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – aeklimi cek

aygun kaza mova – aeklimi cek

Dalszöveg és fordítás: aygun kaza mova - aeklimi cek Az alábbiakban egymás mellett láthatod a dalszöveget és a fordítást. Oldalunkon még több dalszöveg és fordítás ettől az előadótól: aygun kaza mova Nézd meg az archívumot és a többi dalszöveget is. Kattints aygun kaza mova] előadó nevének a kezdőbetűjére és keress még több dalt tőle: aygun kaza mova. Az archívumban olyan dalokat találsz, mint a/az aeklimi cek.

EREDETI

Bura gətirən məni
Səni yeniden görmek həvəsi, həvəsi
Sənə yetirən məni
Sevgi gözləyən ürək naləsi, naləsi
Qəlbimin şəklini çək
Gör bir orda nələr var
Səndən, məndən
Ürəyim səni arzular
Şəklimi çəkə-çəkə hərdən
Gözlərini çəkə-çəkə məndən
Qəlbim yanır
Çəkə-çəkə səndən
Şəklimi çəkə-çəkə hərdən
Gözlərini çəkə-çəkə məndən
Qəlbim yanır
Çəkə-çəkə səndən...
Çəkə-çəkə səndən...
Görən bəyənir məni
Sənə bağlanıb könül nəğməsi, nəğməsi
Axı sevirəm səni
Sənsən ömrümün eşqi nəfəsi, nəfəsi
Sevginin öz yolu var
Üzdü məni intizar
Gəl gəl, gəl gəl
Ürəyim səni arzular...
Şəklimi çəkə-çəkə hərdən
Gözlərini çəkə-çəkə məndən
Qəlbim yanır
Çəkə-çəkə səndən
Şəklimi çəkə-çəkə hərdən
Gözlərini çəkə-çəkə məndən
Qəlbim yanır
Çəkə-çəkə səndən...
Çəkə-çəkə səndən...
Şəklimi çəkə-çəkə hərdən
Gözlərini çəkə-çəkə məndən
Qəlbim yanır
Çəkə-çəkə səndən
Şəklimi çəkə-çəkə hərdən
Gözlərini çəkə-çəkə məndən
Qəlbim yanır
Çəkə-çəkə səndən...
Çəkə-çəkə səndən...
Sevginin öz yolu var
Üzdü məni intizar
Gəl gəl, gəl gəl
Ürəyim səni arzular...
Şəklimi çəkə-çəkə hərdən
Gözlərini çəkə-çəkə məndən
Qəlbim yanır
Çəkə-çəkə səndən
Şəklimi çəkə-çəkə hərdən
Gözlərini çəkə-çəkə məndən
Qəlbim yanır
Çəkə-çəkə səndən...
Çəkə-çəkə səndən...
Çəkə-çəkə səndən...

FORDÍTÁS

Bura gÉ ?? tirÉ ?? n mÉ ?? ni
SÉ ?? ni yeniden gÃrrmek hÉ ?? vÉ ?? si, hÉ ?? vÉ ?? si
SÉ ?? nÉ ?? yetirÉ ?? n mÉ ?? ni
Sevgi gözlÉ ?? yÉ ?? n ürÉ ?? k nalÉ ?? si, nalÉ ?? si
QÉ ?? lbimin Å ?? É ?? klini Ã§É ?? k
Gör bir orda nÉ ?? lÉ ?? r var
SÉ ?? ndÉ ?? n, mÉ ?? ndÉ ?? n
à ?? rÉ ?? yim sÉ ?? ni arzular
Å ?? É ?? klimi Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? hÉ ?? rdÉ ?? n
GözlÉ ?? rini Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? mÉ ?? ndÉ ?? n
QÉ ?? lbim yanÄ ± r
à ?? É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? sÉ ?? ndÉ ?? n
Å ?? É ?? klimi Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? hÉ ?? rdÉ ?? n
GözlÉ ?? rini Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? mÉ ?? ndÉ ?? n
QÉ ?? lbim yanÄ ± r
à ?? É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? sÉ ?? ndÉ ?? n ...
à ?? É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? sÉ ?? ndÉ ?? n ...
GörÉ ?? n bÉ ?? yÉ ?? nir mÉ ?? ni
SÉ ?? nÉ ?? baÄ ?? lanÄ ± b könül nÉ ?? Ä ?? mÉ ?? si, nÉ ?? Ä ?? mÉ ?? si
AxÄ ± sevirÉ ?? m sÉ ?? ni
SÉ ?? nsÉ ?? n ömrümün eÅ ?? qi nÉ ?? fÉ ?? si, nÉ ?? fÉ ?? si
Sevginin yz yolu var
à ?? zdü mÉ ?? ni intizar
GÉ ?? l gÉ ?? l, gÉ ?? l gÉ ?? l
à ?? rÉ ?? yim sÉ ?? ni arzular ...
Å ?? É ?? klimi Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? hÉ ?? rdÉ ?? n
GözlÉ ?? rini Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? mÉ ?? ndÉ ?? n
QÉ ?? lbim yanÄ ± r
à ?? É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? sÉ ?? ndÉ ?? n
Å ?? É ?? klimi Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? hÉ ?? rdÉ ?? n
GözlÉ ?? rini Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? mÉ ?? ndÉ ?? n
QÉ ?? lbim yanÄ ± r
à ?? É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? sÉ ?? ndÉ ?? n ...
à ?? É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? sÉ ?? ndÉ ?? n ...
Å ?? É ?? klimi Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? hÉ ?? rdÉ ?? n
GözlÉ ?? rini Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? mÉ ?? ndÉ ?? n
QÉ ?? lbim yanÄ ± r
à ?? É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? sÉ ?? ndÉ ?? n
Å ?? É ?? klimi Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? hÉ ?? rdÉ ?? n
GözlÉ ?? rini Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? mÉ ?? ndÉ ?? n
QÉ ?? lbim yanÄ ± r
à ?? É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? sÉ ?? ndÉ ?? n ...
à ?? É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? sÉ ?? ndÉ ?? n ...
Sevginin yz yolu var
à ?? zdü mÉ ?? ni intizar
GÉ ?? l gÉ ?? l, gÉ ?? l gÉ ?? l
à ?? rÉ ?? yim sÉ ?? ni arzular ...
Å ?? É ?? klimi Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? hÉ ?? rdÉ ?? n
GözlÉ ?? rini Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? mÉ ?? ndÉ ?? n
QÉ ?? lbim yanÄ ± r
à ?? É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? sÉ ?? ndÉ ?? n
Å ?? É ?? klimi Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? hÉ ?? rdÉ ?? n
GözlÉ ?? rini Ã§É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? mÉ ?? ndÉ ?? n
QÉ ?? lbim yanÄ ± r
à ?? É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? sÉ ?? ndÉ ?? n ...
à ?? É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? sÉ ?? ndÉ ?? n ...
à ?? É ?? kÉ ?? - Ã§É ?? kÉ ?? sÉ ?? ndÉ ?? n ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *